't Sittert


ít Sittert is een ruim opgezet plan in een groene omgeving, gelegen aan de zuidelijke rand van
Sint Odiliënberg. Er worden diverse woningtypes gerealiseerd, voor veel verschillende doelgroepen.
Zo worden er betaalbare woningen gebouwd welke onder andere geschikt zijn voor starters. Daarnaast worden patiowoningen met alle voorzieningen op de begane grond en ruime gezinswoningen gerealiseerd. Tot slot worden er bouwkavels uitgegeven.

ít Sittert heeft speciale aandacht voor de begrippen groen en duurzaamheid. Alle te realiseren woningen worden voorzien van een zogenoemde Lage Temperatuur Verwarming (LTV), middels vloerverwarming. Bij LTV gaat in het verwarmingsproces minder energie verloren, wat betekent dat de stookkosten lager uitvallen. Behalve de vloerverwarming zullen de woningen standaard worden voorzien van zonnepanelen. Hiermee wekt men zelf een deel van de benodigde energie op, wat eveneens een besparing op de energiekosten als gevolg heeft.

t sittert

het sittert

Infoavond ít Sittert druk bezocht
Liefst 80 belangstellenden waren op 23 juni aanwezig op de eerste informatieavond...
Lees verder »